Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 listopada 2023 r. biuro projektu pn. Pomysł na starcie kluczem do biznesu zmieniło swoją siedzibę i znajduje się przy ul. Reymonta 14/68
w Opolu, 4 piętro budynku.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 listopada 2023 r. biuro projektu pn. Pomysł na starcie kluczem do biznesu zmienia swoją siedzibę i będzie znajdowało się przy ul. Reymonta 14  w Opolu, 4 piętro budynku.

W związku z przeprowadzką w dniach od 31 października do 3 listopada 2023 r. biuro projektu będzie nieczynne. Czasowo niedostępne będą także telefony oraz poczta e-mail  (do czasu podłączenia łącza internetowego).

Jednocześnie informujemy, że wszelką korespondencję od dnia 1 listopada 2023 r. należy kierować na nowy adres biura projektu (korespondencja papierowa wysłana przed dniem 1 listopada 2023 r. na poprzedni adres biura, tj. na ul. Rejtana 5, będzie przekazywana do nowej siedziby).

Ponadto wyjaśniamy, iż aktualne pozostaną dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail biura.

Do dnia 30 października 2023 r. biuro projektu będzie funkcjonowało w dotychczasowych godzinach, tj. 8 - 14.

Od 1 listopada 2023 r. biuro projektu mieści się przy ul. Reymonta 14 w Opolu.

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się zakończeniem Państwa udziału w projekcie „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”, przypominamy o konieczności rozliczenia przyznanego Państwu przedłużonego wsparcia pomostowego. Prosimy o terminowe składanie dokumentów z uwagi na konieczność rozliczenia całości projektu. Przypominamy także o obowiązku dołączenia potwierdzeń płatności w przypadku płatności przelewem lub kartą płatniczą.

Ponadto przypominam, iż zgodnie z zapisami § 4 ust. 3 Umowy na otrzymanie dotacji oraz § 4 ust. 4 Umowy  na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, dokument stanowiący zabezpieczenie Umowy – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową - zostanie Państwu zwrócony na Państwa pisemny wniosek złożony po całkowitym rozliczeniu przez Beneficjenta udzielonego wsparcia finansowego oraz po spełnieniu przez Przedsiębiorcę wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy.

W dniu 11.06.2023 odbyło się Święto Województwa Opolskiego w Mosznej. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu aktywnie uczestniczył przygotowaniach. W trakcie święta zaprezentowali się mieszkańcy Opolszczyzny którzy założyli firmy dzięki projektowi „Pomysł na starcie kluczem do biznesu":

Pani Gabriela Komborska - Helenada - pod taką marką Opolanka tworzy makramowe stroje
i dodatki a także Pani Kalina Bronowicka – Romanów - Kala Dekor – Wypożyczalnia Dekoracji, której dekoracje zdobią stoły wielu sal weselnych.

 
Obraz2

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu uczestniczył w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE"2023) 12 maja 2023 r. na pl. Wolności w Opolu. Na evencie zaprezentowali się Opolanie, którzy założyli firmy dzięki projektowi „Pomysł na starcie kluczem do biznesu":

Pani Gabriela Komborska - Helenada , która tworzy makramowe stroje i dodatki
oraz Pan Mariusz Kula - Mariusz Kula Art, który prowadzi warsztaty dla osób dorosłych
z malowania akwareli.

 

Obraz1